Gordikon 2.13 Gordkon

Obsahem tohoto simulátoru je simulace moderního elektronického stavědla s přenosem čísla vlaku, které je situováno do nejrozsáhlejší stanice v České Republice - Bohumína (ve skutečnosti je tam zabezpečovací zařízení z roku 1942). Až na několik detailů Gordikon věrně simuluje ovládání skutečného elektronického stavědla. Ano opravdu, i u nás se na některých stanicích řídí provoz s myší v ruce. Jako příklad můžu uvést ŽST Praha-Holešovice, kde je řídící pracoviště pro dálkové ovládání trati až k vjezdovému návěstidlu Kralup nad Vltavou. Další jednotné obslužné stanoviště (jak se to odborně nazývá) je ve stanici Velký Osek, zde je ovšem bez přenosu čísla vlaku.
Vaším úkolem je zajišťovat bezpečnou dopravu v obvodu ŽST Bohumín. Musíte také přepřahat lokomotivy a objíždět soupravy. Kolejiště je mírně upravené, aby byl provoz zajímavější. Na začátku (od nové verze i během simulace) si můžete nastavit frekvenci nákladních vlaků, zapnout či vypnout technické pohuchy a vlivy okolních obvodů. Nová verze přinesla také změnu rychlosti simulace. Za to všechno dostáváte body. No a když náhodou pošlete vlak nesprávným směrem, tak vám simulátor strhne polovinu bodů. (Ve skutečnosti by jste si na nějakou chvíli "nezajezdil".) Ve verzi 2.1 také přibylo přestavování výměn a prouchy přestavníků. Také zde musíte včas stavět vlakové cesty vlakům osobní dopravy a hlídat, aby neodjely do tratě na výstrahu.Dále zde přibyly dvě relace vlaků - BIV - OÁ a BIV - OH.
Gordikon
Pokud se už těšíte až si sednete do "čela" ŽST Bohumín, tak vám zde nabízím k stáhnutí Gordikonu 2.13.
Pokud máte zájem o starší verzi, stáhněte si Gordikon 1.8 Program funguje pod DOSem a Windows 9x.

Máte-li nějaké připomínky ke Gordikonu, pošlete je prosím na e-mailovou adresu autora Jana Konrada ne
Také můžete navštívit domovskou stránku Gordikonu.


Naposledy aktualizováno:

Veškeré dotazy, náměty a připomínky zasílejte na adresu:

Pokud chcete být informováni o novinkách na těchto stránkách, zaregistrujte se zde.

©Michal Novotný GSM 776245522
Optimalizováno pro rozlišení 800x600 a Internet Explorer 5.0